Doporučujeme vyplňovat na počítači, na mobilu nemusí formulář správně fungovat!

Platí se celá částka, splátky nejsou možné. 

Pokud nebude uhrazeno do 9.7. bude místo předáno náhradníkovi a registrace se stane neplatnou.

číslo účtu:

1025351055/6100

identifikace platby

do poznámky přijmení, nebo rodné číslo

– bez identifikace nebude platba uznána